Scholing KOIV

Verantwoordelijke

Bart Vermeir
Hauwsestraat 35
9860 Scheldewindeke

DSCF4817bisSinds 1977 worden lessenreeksen ingericht voor de beginnende imker of geïnteresseerden in de schoot van de Koninklijk Oostvlaamse Imkersvereniging v.z.w. De cursus heeft verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen en heeft een bevredigend niveau bereikt. De uitbouw werd steeds complexer; buitenstaanders stellen eerder verwonderend vast: 'Is daar zoveel over te leren?'

De achteruitgang van de natuur en de verloedering van het milieu maakt het de imker niet gemakkelijk nog een biologisch zuiver natuurproduct, zoals honing er een zou moeten zijn, te oogsten. Het is daarom noodzakelijk verschillende aspecten in verband met bijen en bijenteelt toe te lichten vóór men beslist bijen te houden.
Uiteenlopende onderwerpen in verband met milieu, juridische aspecten, chemische stoffen, (insecticiden, medicamenten,...), hygiëne, tuinbouw, bijenteeltmethoden, erfelijkheid, biotechnologie, ... komen aan bod. De kennis van de biologie op niveau van de bij, de kolonie en de bijenstand geeft ons een brede basis om de problematiek van bijenteelt te begrijpen.
Er staat een groep van lesgevers ter uwer beschikking om u bij te staan met raad en daad. Het zijn ervaren imkers en lesgevers die met veel genoegen een bepaald facet van de bijenteelt toelichten. Elke lesgever heeft daarbij een tekst opgesteld zodat alles kan worden nagelezen en verwerkt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat niets uit deze teksten mag worden vermenigvuldigd zonder toelating van de auteurs en het bestuur van de K.O.I.V.
De cursus wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Landbouw (ALT - MAVO); na het afleggen van een test en bij een aanwezigheid van 75% wordt u een erkend getuigschrift afgeleverd. Langs deze weg bedank ik alle lesgevers, de overheid en eenieder die heeft meegewerkt tot de realisatie van deze lessenreeks.