Doel van de KOIV

vlag KOIV 005Onder de koepel van de Koninklijke Vlaamse imkersbond tellen we 5 provinciale verenigingen.
Hiervan is de Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging er een van.
De K.O.I.V. behartigt de belangen van de plaatselijke aangesloten bonden binnen onze provincie. In totaal telt men binnen de K.O.I.V. 11 plaatselijke afdelingen.
De Koninklijke Oost-Vlaamse imkersvereniging heeft haar doel in de meest ruime betekenis.
De ontwikkeling van de bijenteelt
Het verstrekken en aanmoedigen, hulpverlening en onderricht aan de imkers en de verenigingen van hun zedelijke en stoffelijke belangen inzake bijenteelt.
Het geven van Nederlandstalige sociaal cultureel vormingswerk voor volwassenen.
Daartoe treedt de vereniging toe tot andere organisaties die de bijenteelt propageren, inzonderheid de overkoepelende imkerorganisaties. De toetreding tot en uittreding uit een bepaalde organisatie wordt beslist door de Algemene Vergadering.
De Vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.