Geschiedenis KOIV

Artikelindex

GESCHIEDENIS VAN DE OOST-VLAAMSE IMKERSVERENIGING vzw
door Henri Van Craeyenest

Periode van 1889 tot 1898

geschiedenis 1889De viering van het 75-jarig bestaan van het Oost-Vlaams verbond op 9 april 1988, gaf aanleiding tot maandenlang speurwerk in het verleden.
Zoals U op navolgende bladzijde kan zien, werd het eerste maandblad precies 100 jaar geleden uitgegeven, namelijk op 1 oktober 1888 en met als titel "DE BIE". Spijtig hadden wij geen eerste jaargang ter beschikking.
Merkwaardig is toch wel dat dit tijdschrift ook in Nederland verspreid werd. De eerste jaargangen telden 200 blz. per editie en hadden 12 nummers per jaar.
Medewerkers van het eerste uur waren: staatsconferencier August MEES, tevens handelaar in bijenteeltmateriaal en pastoor J.8. DE RIDDER van Sint-Antonius-Wyneghem. Bij de stichters was ook iemand uit onze provincie, namelijk boomkweker L. BURVENICH, gekend imker uit Gentbrugge.
Het tijdschrift verscheen regelmatig tussen de eerste en 8-ste van de maand. Een jaarabonnement kostte 2,50 fr. voor België en 1,50 gulden in Nederland.
Gezien de allereerste jaargang nergens te vinden was, willen wij graag een overzicht geven van de onderwerpen die toen reeds de aandacht kregen.
• Waarom het stelsel van de losse ramen de voorkeur geniet op dat van de strooien korven.
• Over het nut van de bomen rond de bijenkorven.
• Waarom is het nodig volkrijke biegemeenten te overwinteren?
• Zwermen beletten en honingstokken maken.
• De wasmot.
• De Gravenhorster korf.
• Gebruik van honing, honing is een krachtig voedsel, nut van honing.
• Smelten van was door middel van een zonnewassmelter.
• Tarwebloem als voedsel in het voorjaar.
• Over het gebruik der waswafels. Is het voordelig waswafels te gebruiken? Op deze vraag is het antwoord:"Ja".
• Leuke vertelling: "De broeklooze bieman". - De kleur der bieënwoningen.
• Lijst met honing gevende planten. (Hierna een lijst)
• Het rooven der bieën in de maanden september en oktober.
• Honingwijn.
• Bereidselen voor de overwintering.
• Brief uit 00st-Vlaanderen Haeltert 19 oktober 1889.
Honing gevende planten.
Beconica officinalis. Genees betonie
Veronica longifolia. Langbladige ereprijs.
Penstemum barbatum. Gebaande penstemon.
Nicotiana rustica. Boeren Tabak. Gesteelde tabak.
--- tibacum. Ongesteelde tabak.
Borago officinalis. Genees bernagie.
Cerinthe major. Groote wasbloem.
Hydrophyllum virginicum. Waterblad van Virginia.
Nolana paradoxa. Vreemde nolana.
Convolvulus tricolor. Dagschone
Asclepias syriaca. Syrische zwaluwwortel
Campanula medium. Romerkens middelmatig klokje
---- Pyramidalis. Pyramidaalvormig klokje
Lobelia erinus. Duizenbladig kardinaalsbloem
Senecio sarracenicus. Hiedensch kruiskruit
Centaurea moschate. Sultansbloem
Cephalaria transsylvanica. Transsylvaansch schurftkruit
Lonicera caprifolium. Tuingeiteblad, Tuincamperfoelie
Sicyos angulata
Bryonia alba. Witte heggerank,
Sedum telephium. Hemelsleutel. St. Janskruid
Portulacaoleracea. Gekweekte postelein
Lythrum salicaria. Beemdpartijke
Godetia albescens. Witachtige godecia
Epilobium angustifolium. Smalbladige basterdwederik
Spirea hypericifolia. Herfshooiachtige spierstruik

 


Periode 1890 tot 1900

Thans willen wij u een overzicht geven van de gebeurtenissen van de laatste 10 jaar van de vorige eeuw. Zoals reeds in de vorige agenda vermeld, verscheen het eerste maandblad op 1 oktober 1888. Op 1 juli 1890 verschijnt een tweede tijdschrift: "Bulletin der Samenwerkende maatschappij van Bieënteelt van het kanton Leuven', met als ondertitel: "De Vrienden van de Bieën".
Vanaf 1894 was het ook in gans Vlaanderen verkrijgbaar onder de titel: "De Bieënvriend der samenwerkende maatschappijen van bieënteelt der provincie Brabant - Orgaan der vereniging van Bieëntelers der beide Vlaanderen".
1892. Karel DE KESEL , afkomstig uit Zomergem, verblijft enige tijd te Amougies en vestigt zich daarna te Brussel. Na rondzwevingen in het buitenland, ontwerpt hij een houten bijenkast: de "De Keselkast". Ze wordt later veel gebruikt, vooral in Zuid Oost-Vlaanderen. Deze kast werd vervaardigd in de timmerij van Felix PROVE te Idegem.
1893. Men rapporteert in België 200.000 volken. 1894. Op 1 januari 1894 werd de Belgische Syndicale Kamer voor Bieënteelt gesticht te Brussel. Op 21 januari 1894 komen de Vlaamse imkers samen te Gent, in het Huis van Commerce, op den Koornmarkt. Mien betaalt voor het eerst zitpenningen aan de afgevaardigden.
Onder leiding van het bestuur van de bond van Aalst en met medewerking van het Ministerie van Landbouw worden proeven gedaan met verschillende kaststelsels en korven. Dertien imkers uit het Vlaamse land, maar ook uit Wallonië brengen kasten en korven naar Aalst, waar ze zullen overwinteren. Over welke proeven ging het? (in het najaar)
- vergelijking tussen de verschillende kaststelsels en korven.
- vergelijking tussen de verschillende bijenrassen: inlandse, Krainische, Cypriotische en Palestijnse.
- Wintervoorraad bestaande uit: linde-, heide-, acacia-, wikke-, witte klaverhoning, honingdauw. - Tijdstip van het laatste broed.
Na de winter werden de kasten en korven nagezien op: droogheid, broedaanzet, voorraad oude honing, algemene toestand van de kolonies.
In 1894 werd voor het eerst door het Ministerie van Landbouw steun verleend aan de bijenteelt: 400 R. Dat jaar was er een tentoonstelling te Neusden tij Gent. Leergangen over bijenteelt werden ingericht te Aalst, Belsele, Kemzeke, Stekene en Geraardsbergen.
1895. Te Serskamp worden in het najaar proeven gedaan om bijen te overwinteren in kuilen onder de grond, kwestie dat ze koel staan en dus minder voer verbruiken.
1896. In de streek van Zuid Oost-Vlaanderen (Ninove, Denderhoutem, Okegem, Denderleeuw) worden veel sloren (koolzaad) gezaaid.
Het eerst Vlaams congres van bieëntelers had plaats te Herenthals, op 28 september 1896.
De Belgische Syndicale Kamer onderhandelde met het Ministerie van Landbouw om het volgende te bekomen: afschaffing van het accijnsrecht op honingazijn; onderwijs in de bijenteelt in de normaalscholen; kosteloos vervoer van de voortbrengselen van de bijen naar de markten.
Eén kg. honing kostte toen 2 fr zonder glas. 1 kg. waswafels waren 4,20 Fr waard; 1 koningin: 5,5 fr.
1897. Te Brussel wordt het eerste Internationaal congres gehouden (start van de Apimondiacongressen).
De jaarlijkse verdeling der voordrachten voor het Rijk waren als volgt: Vlaanderen 54, Wallonië 136. In die periode krijgen we reeds een ruim aanbod van koninginnen uit het buitenland: Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Men beplant de spoorwegbermen met honinggevende planten.
25 april 1897 - Te Antwerpen heeft de eerste vergadering plaats tot oprichting van één "Vlaamschen Bieënbond".
Einde 19e eeuw zijn volgende plaatselijke bonden actief in Oost-Vlaanderen: Aalst, Gent, Ninove, Aspelare, Geraardsbergen en Etikove.

 


Periode 1900 tot 1910

geschiedenis 1900Een nieuwe eeuw, een nieuw geluid!
Heel wat nieuwe bieënbonden worden gesticht: Geraardsbergen, Ninove, Sint-Gillis-Waas. Zo zijn er in 1901 reeds 13 maatschappijen in Oost-Vlaanderen, met samen 510 leden.
Bij de geboorte van prins Leopold van België, de latere koning Leopold III, werd door de gilde St.-Ambrosius uit Aalst een telegram met gelukwensen aan het Koningshuis gestuurd.
Problemen waren er toen ook! Een paar vragen die men zich inzake bijen houden stelde:
- Hoelang de raten in de kast houden, zonder ze te hernieuwen?
- Is suiker van fruit goed voor de voeding van de wintervolken?
Congressen en tentoonstellingen.
1900 - Internationaal Congres te Parijs;
1902 - Internationaal Congres te 'S Hertogenbosch (Nederland); De heer August
Luwaert uit Smetlede behaalde een eerste prijs met zijn ingezonden honing. Prijs 10 gulden of 22,5 fr.
In 1903 was er een "zeer merkwaardige tentoonstelling over bieënteelt" te Audenaerde. Onder de hoge bescherming van M. Raepsaet, senateur en burgemeester van Audenaerde en A..Opbroeck, secretaris van de afdelingen Etichove-Ronse.
1904 - nieuw tijdschrift "De Kempische Bieman"
Het Belgisch leger koopt 1.500 kg. honing! Wie mocht hiervan proeven?
1905 - Overleden: Paul Lefevre de ten Hove, voorzitter van de afdeling Gent.
1907 - Terug een nieuw tijdschrift "De Vlaamsche Bie", maandschrift der bieëntelers van Vlaamsch België en Orgaan van den Bond der bieëntelers der beide Vlaanderen.
Opstelraad:
Hoofdopsteller: Dr. Conrad De Muelenaere te Ardye; Secretaris: Eduard Scheerlinck, te Voorde.
Leden: Baron Louis de Betune, voorzitter van den Bond der beide Vlaanderen, Aalst; Alfons Cobbaut, secretaris van St.-Ambrosius Gilde Aalst; Hugo Van Wilder, voorzitter van de Denderbie, Denderwindeke; August Luwaert, voorzitter van St.-Ambrosius Gilde te Smetlede; H. Knudde, landbouwleraar te Watou; Cornelis, landbouwleraar te Erpe; Beeckman, landbouwleraar te Herdersem; Dr. Vandevelde, voorzitter van de Sloorbloem, Aspelaere; Van Rafelghem, te St.-Andries; Van Doorne Jozef, secretaris de Veldbie, Ardoye; Gustaaf Scheirlinck te Ophasselt.
We willen ook graag vermelden dat de firma Decroly uit Ronse een beweegbare doorbladerbare biekas op de markt bracht. Zie foto
1909 - De heer Remi Mussche uit Lovendegem opent een handel in bieënmateriaal. Later zal hij zijn populaire Mussche-kast in vrij grote mate in Vlaanderen verspreiden.

 


Periode 1910 tot 1919

1910. Een jaar dat zeer belangrijk is in de geschiedenis van de Vlaamse bijenteelt. te Leuven, op de algemene vergadering van 25 september 1910, onder leiding van prof. Dr. L. Scharpe, Hoogleraar en afgevaardigde van de Brabandse Bieëntelersbond werd beslist tot oprichting en stichting van de "Vlaamschen Bieënbond" en de uitgave van één enkel maandblad.
1911. Te Oudenaarde had van 3 tot 5 september een tentoonstelling over de bijen en bijenteelt plaats. Op 21 september 1911 werd een Vlaams congres gehouden te Ruysbroeck (sauvegarde). Er waren 1.400 aanwezigen, waaronder 93 bieboeren uit Oost-Vlaanderen.
Behandelde onderwerpen:
- J. De Keersmaecker: hebben de openbare besturen belang bij het steunen van de biënteelt (zedelijke, geestelijke, stoffelijke en economische belangen?)
- E.H. R. Cobbaut, Lede: aanplanten bomen voor de bieën.
- R. Sebrechts, Brecht: het onderwijs in de bieënteelt.
- M. Haccour, Leopoldsburg: over honing.
- M. Van Der Kuylen, Sempts: kleine en grote ramen.
- H. Smeyers, Hasselt: het reizen met bieën.
- R. Vermandere, Avelgem: echte en valse honing.
- E. Lobel, Roeselare: rol van de bieën in de bestuiving.
- J. Sterkens, Rijckevorsel: welk soort bieën geeft het meeste honing.
- F. Verdeyen, Cortenberg: succes met de bieën door opgedane kennis.
- H. Cnudde, Watou: ziekten bij de bieën. (broedpest, broedrot)
- J. De Ruyter, Lovendegem: over de noodzakelijkheid van de afdelingen in wettelijk erkende verenigingen en bonden te herscheppen.
Honingprijs 1911: 0,50 tot 2 fr per kilogram.
1912. Op 10 februari 1912 op de algemene vergadering te Gent werd het volgend besluit genomen: "De Provinciale bond en zijn afdelingen in te richten als landelijke beroepsvereniging" De besturen der aangesloten maatschappijen werden dringend verzocht de hun overhandigde modelstatuten in te vullen, te ondertekenen en aan de heer E. Scheerlinck te Voorde te sturen.
Voor het eerst is er sprake van gedenatureerde suiker (oneetbaar gemaakt met zaagmeel van canadahout of geel zand gebruikt door de metsers).
1913. Op de algemene vergadering van 2 februari 1913 werd het "Verbond der Oost-Vlaamsche Beroepsvereniging van bieëntelers" gesticht.
Stichtende leden, beroep en functie:
De Ruyter Jozef, Lovendegem, geneesheer: voorzitter.
Thienpont Desiré, Evergen, Bloemist: ondervoorzitter.
Swens Emiel, Lokeren, deurwaarder: bestuurslid.
Scheerlinck Eduard, Voorde, onderwijzer: schrijver.
Luwaert August, Smetlede, bieënteler: schatbewaarde.
Op de wereldtentoonstelling te Gent van 1913 was er een stand over de bijenteelt met deelname van de vijf Vlaamse provincies. Deze tentoonstelling kreeg grote waardering van de overheid.
De vier geboden van den bieënteler waren toen:
- goedgemaakte kasten.
- sterke volken.
- doodt nooit bieën.
1914 - 1918. Er verschijnen nog 8 nummers van het maandblad en dan op 4 augustus 1914 breekt de eerste wereldoorlog uit en die vier jaar zal duren. Gevolg geen maandblad en geen activiteiten tot in mei 1919.
1919. Eerste naoorlogs maandblad in mei 1919 met de kreet "Aan de lezers", We zijn er weer, de moffen zijn weg"
Op 11 mei 1919 vergaderde te Brussel voor de eerste keer de Belgische Syndicale Kamer voor bieënteelt, in het lokaal "Au Cigne". De afgevaardigde voor Oost-Vlaanderen was Dr. J. De Ruyter, voorzitter van het Oost-Vlaams verbond, woonachtig te Lovendegem.
De Belgische Syndicale Kamer stelde in haar vergadering van 9 juni 1919 voor dat al wie oorlogsschade geleden had dit aan de bond zou aangeven. Er werd een voorstel van 300 frank per verloren kast gedaan.
Wat de Oost-Vlaamse betreft, werd het volgende genoteerd:
- 934 kasten verloeren bij gebrek aan voedsel.
- 373 kasten gestolen (aftocht Duitsers)
- 221 kasten gedood door "stikgas" (boorden van de Schelde en Leie)
- 279 kasten aan de Duitsers geleverd (september 1918)
Wij willen dit 10-jarig overzicht besluiten met een verhaal vertelt door wijlen Charles Reyns, een van onze vrienden uit Merelbeke (1902 - 1977)
"Als schade kreeg ik korven met bieën uit de Luneburgerheide in Duitsland. De korven wogen zwaar, loodzwaar, maar ... toen ze geledigd werden, was in het bovendeel van de korf een rand cement gegoten. De Belgen waren weer eens bedrogen. En de bijen waren dan nog enorme steekduivels op de koop toe".

 


Periode 1920 tot 1929

geschiedenis 19201920. De Vlaamschen Bieënbond heeft een maandblad dat thans op 5.500 exemplaren wordt gedrukt. Er worden lessen gegeven te Denderwindeke "tot het behalen van een diploma van 1e en 2e graad" en er zijn 64 lesvolgers.
Op 19 oktober 1921 overlijdt August Luwaert, schatbewaarder - medestichter van de Oostvlaamschen Bond.
1922. In Oost-Vlaanderen zijn volgende afdelingen actief: Geraardsbergen, Aalst, Haeltert, Somerghem, Lovendegem, Drongen, Deinze, Aspelare, Sotteghem, Ronse, Oudenaerde, Lemberge, Gavere, Ertvelde, Oost-Eecloo, Evergem, Ninove, Lochristi en Gent.
VIIIe Jaargang Februari 1922 Nr 2
oplage : 5,500 exemplaren
5 personen verkrijgen het Getuigschrift 1e graad na het volgen van de lessen te Denderwindeke
VAN HOUTM Charles, handelaar, Roosdaal; VAN LANGENHOVE Emiel, schoolhoofd, Denderleeuw; VAN WILDER Cesar, geneesheer, Denderwindeke; DE CORTE Prudent, schoolhoofd, Burst; MUSSCHE Remy, fabrikant, Lovendegem;
SCHEERLINCK Irma, Ninove, VAN LANGENHOVE Bertha, Denderleeuw.
6 personen bekomen het Getuigschrift 2e graad:
BUGGENHOUT Maurits, postbediende, Lebbeke; VAN DRIESSCHE Emile, Denderleeuw, DE DIER Cyrile, bediende, Okegem; DE VOS Alois koster, Sint-Martens-Lierde; KESTENS Charles, fruitkweker, Liefferinge; COSYNS Alfons, hoenderkweker, Denderwindeke.
Nu nog een tweede schooljaar en men kan het diploma van lesgever verwerven! Dit alles met een eresaluut aan de dames die toen de lessen bieënteelt volgden "Als de vrouwe mede doet, krijgt de zake vaste voet!"
1923. Het maandblad kost 3,50 Fr en voor wie er aan twijfelt, er is niets nieuw onder de zon: er wordt gesakkerd omdat het maandblad te laat besteld wordt; een oud zeer dus!
De Denderbie heeft reeds een uitleendienst voor "werktuigen" en boeken en er is reeds sprake van de Nosema-ziekte.
1924. In Oost-Vlaanderen worden vijf nieuwe afdelingen opgericht: Deurle, Lokeren, Oordegem, Sint-Laureins en Sint-Niklaas.
De Belgische Syndicale Kamer voor Bieënteelt richt een nationale loterij in: een biljet kost 1 Fr, een boekje 5 Fr Er zijn voor 175.000 Fr prijzen en de hoofdprijs bedraagt 50.000 frank.
Verslag van de Vlaamschen Bieënbond te Brussel van 30 maart 1924 het is wenselijk te onderzoeken of men niet kan overgaan tot een gezamenlijke aankoop van suiker.
In het Oostvlaams verbond wordt dhr. D'HAENENS M. uit Lembeke tot ondervoorzitter verkozen.
1925. Het KOLB-toestel om heidehoning te slingeren komt op de markt.
De samenaankoop van suiker zal gebeuren via de Boerenbond, aldus een beslissing van de Vlaamschen Bieënbond, van 17 mei 1 9 2 5.
De "Hofbouwtentoonstelling" te Brussel van 23 tot 25 mei 1925 krijgt het bezoek van Koning Albert, die ook heel wat bewondering opbrengt voor de stand van de bijenteelt.
De prijs van de honing in 1925: 12 tot 13 frank per kilo.
1926. De Vlaamschen Bieënbond stelt zijn "standregelen" op en voor het eerst verschijnen in het maandblad artikels van de heer Octaaf DUMOULIN uit Melle. 1926 was een slecht honingjaar!
1927. Het lidgeld wordt vastgesteld op 9 frank, waarvan 5 Fr voor het maandblad, 2 fr. per Bieënhalle voor verzekering, 1 fr. voor bestuurskosten en 1 fr. voor het provinciaal verbond.
Om zwermen te vangen neemt men een oude rieten mand (wissenmand, paardemand), schuin ophangen aan een stok en in de mand een laagje eike- of lindeschors aanbrengen. Volgens de schrijver een onfeilbaar middel om zwermen te lol<ken en ze gemakkelijk te vangen.
De heren Jozef BRACKE uit Exaerde en Camiel HEIRMAN uit Kalken zijn nieuwe medewerkers aan het maandblad.
1928. Het was het jaar van de reuzenopbrengsten. Dhr. Octaaf Dumoulin heeft een aantal kasten die 35 tot 40 kilo opbrengen.
De Vlaamsche Bieënbond in vergadering te Brussel stelt zich vragen omtrent de honingverkoop. Men ziet een oplossing in de stichting van een coöperatieve vennootschap. Voorlopig is het nog afwachten wat de provinciale bonden het volgend jaar zullen voorstellen.
1929. In een artikel in een buitenlands tijdschrift behandeld de Amerikaan Dr. WATSON de kunstmatige inseminatie van moeren. Inderdaad meer den zestig jaar geleden.
Van 6 tot 15 juli 1929 wordt in het groot Hotel aan de Dierentuinlaan (in de nabijheid van het Zuidstation) een grote bieëntentoonstelling ingericht. Hieraan is een prijskamp verbonden met 1.000 frank aan prijzen. De eerste prijzen worden weggekaapt door 0. Dumoulin en K. Heirman.

 


Periode 1930 tot 1939

geschiedenis 19301930 - Honderdjarig bestaan van het onafhankelijke België. Grandioos eeuwfeest te Antwerpen en groots opgezette tentoonstelling aldaar, de bijen en bijenteelt inbegrepen.
De bijenteelttentoonstelling kreeg hoog bezoek. Koning Albert en Koningin Elisabeth, samen met prins Karel en kroonprins Leopold, waren vol lof voor de stand van de bijen.
Uit het gesprek met de vorst bleek dat er in het koninklijke domein van Laken een bevolkte bijenhalte stond.
- Baudoux begint zijn wereldvermaarde studie over de grootte van de verschillende cellen.
- De eerste foto's verschijnen in het maandblad.
XIXe Jaargang Juli 1933 Nr 1
1931 - In het voorjaar wordt een bijenteeltcursus ingericht te Gent.
- Het provinciaal verbond vraagt ondersteuning van de bijenteelt aan de Provinciale Landbouwkamer.
- In Lochristi wordt een bijenteelttentoonstelling ingericht.
1932 - Stichting van een afdeling te Gent.
- Men publiceert verslagen over het elektrisch verwarmen van bijenkasten. De cruciale vraag is: weegt de meeropbrengst aan honing op tegen de elektriciteitskost?
- Remi MUSSCHE uit Lovendegem brengt een vernieuwde bijenkas in de handel (achterbehandeling) en dit aan de prijs van 145 frank.
1933 - Imker André MAES uit Zaffelare schrijft verschillende artikels in het maandblad.
1934 - De afdeling "De Werkzame Bie" uit Dendermonde viert feest onder het voorzitterschap van
L. VERTONGEN en secretaris A. VAN HEZE.
- Te Gent wordt in het "Biemanshuis" een voorstel gedaan tot oprichting van een cooperatieve voor de verkoop van honing.
1935 - Internationaal congres te Brussel van 3 tot 6 augustus.
- Het Oost-Vlaams verbond ontvangt een toelage van 2500 fr. vanwege de Syndicale Kamer voor Bijenteelt.
- In mei zijn er opendeurdagen voor een bezoek aan de bijenhalle van de Syndicale Kamer.
- De afdeling Sint-Niklaas verbroedert met de afdeling Hulst uit Zeeuws-Vlaanderen.
1936 - In de landbouwscholen van Berlaer en Deurne (Antwerpen), waar normaal huishoudregentessen gevormd worden, wordt aan het programma een leergang bijenteelt toegevoegd. Ook de vrouw zal biekens verzorgen.
- Er komt een elektrisch ontzegelmes op de markt.
1937 - Het bestuur van de "Vlaamschen Imkersbond" schrijft een wedstrijd uit voor het bouwen van een overdekte bijenhalle. De uitslag van deze wedstrijd is werkelijk schitterend voor de Oostvlaamse bieboeren:
1e prijs: C. SCHAECK uit Lovendegem;
2e prijs: A. VERHEGEN uit Gent;
3e prijs: R. HEMBERG uit Sint-Denijs-Westrem.
- De Tuinbouwdienst van het Ministerie van Landbouw geeft, een folder uit met nuttige gegevens voor de bestrijding van de wormstekigheid van de appel. De uitgifte komt er omdat de eerste bijen vergiftigd zijn door het bespuiten van fruitbomen.
- Op 24 september 1937 overlijdt ere-onderwijzer Eduard SCHEERLINCK, een van de pioniers van de Oostvlaamse bijenteelt. Hij was een gekend voordrachtgever en afgevaardigde bij de Syndicale Kamer. Te zijner nagedachtenis komt later de naar hem genoemde Scheerlinckkast op de markt.
1938 - Sinds 1931 is er geen toelage meer vanwege het Ministerie van Landbouw, hetgeen het verbond betreurt.
- De afdeling Aalst is te dien tijde reeds ingekwartierd in het café "Het Paviljoen".
- In een uitvoerig artikel worden in het maandblad 9 wilgensoorten beschreven.
1939 - Is een jubeljaar: het bijenblad van 't ganse Vlaamse land bestaat 25 jaar.
- Te Herenthals heeft de eerste Vlaamse bijenmarkt plaats.
- De heer Edmond LEYSEN, jarenlang boegbeeld van de Vlaams imkers, wordt tot senator verkozen.
- In de prijskamp voor een nieuw titelblad voor het maandblad is de eerste prijs voor H. HEUVELMAMS uit Gent.

 


Periode 1940 tot 1949

1940 - Maandblad van den Vlaamschen Bieënbond
- Via senator E. Leysen werd een brief geschreven aan de minister van Arbeid en Sociale Werken met klacht over het dopgeld dat bieëntelers niet ontvangen, omdat zij zich met bieënteelt bezig houden.
- Onderzoek in België over "Uitlezing der moederbieen" (uitlezing = selectie).
Voordelen van onze inlands bieën:
- ze is nog nooit geselecteerd; tot op heden geeft de uitlezing de beste koninginnen;
- ze is aan ons klimaat aangepast;
- ze verdedigt zich goed;
- ze rooft niet !
- na uitlezing is ze zo vruchtbaar als de vreemde; ze is werkzaam en vlijtig;
- ze is sterk en taai;
- ze behoudt beter haar hoedanigheden;
- ze is gevormd is ons klimaat, voor ons klimaat;
- ze brengt meer op, zelfs bij ongunstig weder;
- haar opbrengst is regelmatig.
Nadelen:
- ze is minder vruchtbaar; ze is kwader!
- ze is zwermlustig;
- ze is moeilijk te behandelen;
- de honing die ze opbrengt is donker.
10 mei 1940 - Begin van een vier jaar durende oorlog. Van het maandblad verschijnen slecht 5 nummers (januari - mei ).
1941 - Het maandblad kan terug verschijnen, maar op slechts 16 bladzijden per maand.
Maart 1941 - Iedere bieënhouder zal, door tussenkomst van de bond waarvan hij lid is, een jaarlijkse hoeveelheid ontaarde suiker ontvangen, naar rato van 10 kg per korf of per kast.
- Oproep vanwege het ministerie van Landbouw, hoofdgroepering Zuivel, Vetten en Eieren, om de normale honingprijs van 50 F per kilo tot 35 F terug te brengen.
- Oproep aan de bieënhouders tot vrijwillige levering van honing voor de behoeftige bevolking.
- prijs voor een bieënzwerm: 125 F.
6 oktober 1941 - Ramp voor de bieboeren: er is geen accijnsvrije suiker beschikbaar en de zuivere suiker kost in de handel 7 F/kilo.
1942 - Het maandblad wordt op 7.300 exemplaren gedrukt en het aantal leden van de Oostvlaamse bond bedraagt 1.024.
- De militaire bevelhebber beslist de jaarlijkse hoeveelheid papier, nodig voor het drukken van het maandblad, met de helft te verminderen.
- Vanaf maart 1942 noemt het maandblad: "Onderrichtingsblad voor de Bieëntelers van Vlaanderen"
- Inlevering van honing: voor een levering van 2 kg honing of een veelvoud ervan ontvangt men 10 kg suiker. Laconiek wordt eraan toegevoegd: "natuurlijk als het mogelijk is".
- Vanaf juni 1942 verschijnt het maandblad op oorlogspapier.
1943 - Is een slecht honingjaar.
- Voor het eerst wil men de suiker die voor bijenvoeding bestemd is met Octosan denatureren.
1944 - Het einde van de oorlog is in zicht.
- Het maandblad verschijnt op slechts 8 bladzijden en wordt in totaal afgesloten op 56 bladzijden met als laatste nummer de editie september.
- In september 1944 wordt Oost-Vlaanderen bevrijd.
1945 - Op 1 september start het maandblad terug onder zijn oude benaming: "Maandblad van den Vlaamschen Bieënbond".
- Er zijn geen verplichte honingleveringen meer.
- Op 19 december 1945 spreekt voorzitter E. Leysen in de Senaat over het belang van de bijenteelt in België. Er zijn op dat ogenblik ongeveer 15.000 imkers in ons land.
1946 - De vergoeding voor vernietiging in geval van besmettelijke bijenziekten bedraagt 400 F per kast en 200 F per korf.
- zondag 1 september 1946: groot feest bij de afdeling "Bieëntelersbond van Sint-Niklaas" met inhuldiging van een nieuw vaandel een tentoonstelling in de zalen van het College en een optocht door de stad.
- 27 oktober 1946: stichting der Belgische Koninginnetelers (met volledige gelijkheid tussen Vlaamsche en Waalsche imkers)!
- Oost-Vlaanderen telt 1.400 imkers, aangesloten bij 30 afdelingen en deze geven 9.998 kolonies aan.
1947 - Met een brief van 25 maart 1947 wordt medegedeeld dat alleen die bijenhouders wier koloniën aangegeven worden bij de jaarlijkse telling van 15 mei 1947 in aanmerking komen om van suikerbedeling te genieten.
1948 - Carnioolse moederbieën worden aangeboden tegen een prijs variërend tussen 235 en 310 F, naargelang de maand van levering.
- Een firma uit Wallonië biedt bevolkte kasten aan tegen de prijs van 1.350 F.
1949 - Senator Leysen dient een wetsvoorstel in om het gebruik van D.D.T. tijdens de bloei van planten die door de nuttige insecten, zoals de bijen worden bevlogen, te verbieden. Op de overtreding staat een boete van 1.000 F.
XXXIIe jaargang MAART 1948 nummer 3

 


Periode 1950 tot 1959

geschiedenis 19401950 - Het lidgeld voor 1950 is vastgesteld op 50 fr: 40 fr. voor de Vlaamschen Bieënbond, 5 fr. voor het provinciaal verbond en 5 fr. voor de plaatselijke bond.
- Bijenvergiftigingen door de uitstoot van schadelijke gassen door bepaalde fabriekseenheden.
- Er zijn dringend bijenteeltconsulenten nodig, zegt senator Leysen.
- Een firma "Les ruchers Apis" uit Wellin levert vanaf 15 mei "bijenpaketten om uw volken te versterken"
1 kg. = 12.000 bijen kost 265 fr. zwermen kosten 365 fr.
- Er wordt een wetsontwerp ingedient dat bespuitingen met insectendodende middelen tijdens de bloei zal verbieden.
1951 - In ons land wordt Mijtziekte (Acariose) vastgesteld. Prof. Koch van de Leuvense universiteit brengt een bestrijdingsmiddel op de markt, de zogenaamde P.K.tabletten. Vergoeding voor het afmaken van een kastvolk: 600 fr, voor een korfvolk 300 fr.
- Het zesde Vlaams congres heeft plaats te Gent op 23 september 1951 en dit met 500 deelnemers.
Lokaal: de Rijkslandbouwhogeschool Coupure L.
Sprekers en behandelde onderwerpen:
- Senator E. Leysen: De noodzakelijkheid van een sterk verenigingsleven;
- R. Matthys: Zingende voorzwerm en bevruchtingszwerm;
- Kanunnik Haerens: Algemene beredeneerde bijenteelt;
- Film over het bijenleven.
Het antwoord van het Ministerie van Openbare Werken op een brief van "De Vlijtige Bie" uit Aalst voor het aanplanten van honinggevende bomen en struiken is het volgende: 'Het is niet gewenst bieën aan te trekken langs de Rijkswegen, ondanks nuttig werk van de bieën; zij kunnen ongelukken veroorzaken door vrijwillig of onvrijwillig de weggebruikers te stralen"!
1952 - In de Antwerpse dierentuin wordt onder de leiding van dom Stefaan Van de Putte van de abdij van Affligem een internationale fototentoonstelling gehouden met als thema "Bijen en bijenteelt in de wereld".
- De Vlijtige Bie bestaat 60 jaar. Viering te Aalst met congres op 6 juli 1952.
- Er worden in Oost-Vlaanderen negen haarden van Acariose vastgesteld.
1953 - Leergang bijenteelt te Gent met 54 deelnemers.
- De Oost-Vlaamse imkers helpen de imkers die tijdens de overstromingen van 1 februari 1953 hun bijen verloren hebben.
- Verslag van de vergadering van de Vlaamschen Bieënbond van 25 januari 1953 - wanneer een bieënteler meer dan 10 kolonies bezit, wordt het bieënhouden als nijverheid aanzien en kunnen er belastingen geheven worden.
- Het seizoen 1953 blijkt het slechtste honingjaar sedert meer dan 25 jaar te zijn.
1954 - De plaatselijke bond "De Vlijtige Bie" uit Aalst gaat een film maken over de bijen met als titel: "De Bijenwereld". De algemene leiding berust bij Etienne Geerinckx, Dom Stefaan Van de Putte, Gaston De Busschere, e.a.
- Het Oostvlaams verbond vraagt aan de Vlaamschen Bieënbond een toelage voor hun studiekring en studievergaderingen.
- Er wordt een station voor veredeling en kweek van koninginnen opgericht in de fruittuin van E.H. Bosmans, "Ter Kraaien" in St.-Goriks-Oudenhove.
- Lidgeld 1954: 100 frank.
1955 - Op 1 maart première te Aalst van de eerste Belgische film over bijen, gerealiseerd door de "De Vlijtige Bie". Deze film bekomt de algehele waardering, o.a. van het Koningshuis met een brief vanwege koning Boudewijn en koning Leopold III aan het adres van de makers ervan.
- Provinciale studiedag te Gent op 18 september 1955 met als sprekers E.H Bosmans over "Waar staan we met de bijenteelt?" en M. Spitaels over "De Werking van de bijenteeltschool", gevolgd door de film van Aalst.
- Eindelijk positief nieuws: het ministerie van Openbare Werken zal langs de rijkswegen aanplantingen uitvoeren met bijenvriendelijke bomen en struiken.
1956 - In Nederland komt een nieuwe soort honing op de markt: door het voederen van allerlei extracten tracht men honing te bekomen met bijvoorbeeld Salie-smaak, Munte-, Thym-, Duizendblad-, Weegbree- en Kamillesmaak!
- De mijtziekte Acariose is overal verspreid in ons land en vernietigd vele kolonies. In het voorjaar zijn er in onze provincie13 haarden.
- Onenigheid in de Oost-Vlaamse bond leidt tot de afscheiding van de bond van Aalst.
- Ter gelegenheid van het 16e Internationaal congres te Wenen wordt een mooie reeks bloemenpostzegels uitgegeven, met bijenmotief als afstempeling.
1957 - Het Oostvlaams verbond telt 710 aangeslotenen.
- Er worden twee cursussen ingericht, namelijk te Ninove en te Oudenaarde.
- Het Oost-Vlaams selectiestation verhuist van SintGoriks-Oudenhove naar Mariakerke.
- Ingevoerde koninginnen kosten: 200 fr. voor Krainermoeren; 90 fr. voor Italiaanse moeren.
- 1957 was een zeer goed honingjaar.
1958 - Het jaar van de Wereldtentoonstelling te Brussel: het tentoonstellen van bijenproducten en bijenteeltmateriaal is toegelaten; levende bijen zijn verboden gezien het gevaar voor steken voor het grote publiek.
- De enige echte vlag in Oost-Vlaanderen bevindt zich in Sint-Niklaas. In het maandblad van mei 1958 is zij op blz. 115 te bewonderen. Zie afbeelding
- Prijs van de honing: 80 fr per kilogram.
1959 - Er zijn cursussen te Eeklo en te Sint-Niklaas.
- 1ste bijenmarkt te Hasselt op Paasmaandag 30 maart 1959.
- Viering van het vijftigjarig bestaan van de plaatselijke bonden "De Werkzame Bie" van Lovendegem en "St.-Ambrosius" van Evergem.

 


Periode van 1960 tot 1969

pastoor1960 - Bij het begin van dit nieuwe decennium telt het Oost-Vlaams verbond 750 leden.
- Voorstel tot aankoop van bijenkasten voor de imkers via de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt.
- Lessenreeks te Sint-Niklaas: 8 zondagen en 34 deelnemers.
- Wijziging aan de wetgeving op het plaatsen van bijenvolken: in bebouwde kom van gemeenten met minder dan 5000 inwoners en voor minder dan 10 volken is geen procedure Commodo et Incommodo meer vereist.
1961 - Lessenreeks te Petegem: 6 lessen van 2 uren.
- Vlaamse Bijenbond krijgt een toelage van 300.000 fr.
- 3 september 1961: bijenteeltstudiedag in de lokalen van Rijkslandbouwhogeschool, Coupure te Gent.
Sprekers en onderwerpen:
Dr. Wallon : sexoclasinen;
E.H. De Witte : lichtbeelden - bijenteeltuitbatingen;
Ir. Van Laere : wetenschappelijk bijenteeltonderzoek;
Senator Leysen : bedenkingen bij deze studiedag.
- Opmaken van een modelcontract voor het reizen met bijen in de fruitstreek.
1962 - Of het begin van mijn imkersloopbaan. We startten met Musschekasten en een begeleidende peter van 85 jaar!
- Bijenteeltcursussen: terug te Petegem aan de Leie en dit maal ook te Zottegem.
- Het Oost-Vlaams verbond telt 791 leden, verdeeld ver 29 afdelingen.
- Onderzoek van 2.000 honingstalen te Gent, ingezonden uit gans Vlaanderen. Wat met het stuifmeel in de honing?
- Hulde aan René Lekens uit Zomergem, 40 jaar imker.
- Gerechtelijke uitspraak te Bambrugge in het voordeel van de imker.
- Onderzoek in Duitsland naar de gemiddelde jaarresultaten over een periode van 66 jaren:
goede honingjaren 21 32% of 3 op 10
middelmatige jaren 26 39% of 4 op 10
slechte honingjaren 19 29% of 3 op 10
1963 - De afdeling Deinze richt haar eerste bijenmarkt in en in Gent wordt een lessenreeks georganiseerd.
- Het Oost-Vlaams verbond telt 784 leden, die 5200 kolonies melden.
- Italiaanse moeren kosten 90 fr. en ook kunnen Marokkaanse Saharakoninginnen via een tussenpersoon aangekocht worden.
- Interne spanningen in het Oost-Vlaams bestuur leiden tot allerhande uitzonderingsmaatregelen.
- Voorzitter Emiel Van Audenhove ontvangt het bronzen en ondervoorzitter August Smet het zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid. Deze laatste eveneens de Gouden medaille in de Kroonorde.
1964 - Gemeente Beveren zal ter bescherming van de natuur nectargevende bomen en struiken aanplanten.
- De afdeling Lovendegem krijgt predikaat "Koninklijk".
- De Aalstermethode wordt overal gepropageerd en in ruime kring toegepast.
- Het lidgeld bedraagt 75 fr.
- 50-jarig bestaan Vlaamse Imkersbond "met of zonder standregelen", daar valt nog over te discussiëren !
1965 - 200 Apimondiacongres te Boekarest.
- Met enige verwondering wordt kennis genomen van het feit dat in Amerika zogenaamde Pakketbijen, zelfs tot over een afstand van 3000 km van de ene imker naar de ander verstuurd worden. Dit gebeurt in de maand april in "pakketten" van ongeveer 450 gr. Deze bijen geven dan honing op de hoofddracht in juni-juli.
1966 - "Stuifmeel is een kostbaar verdedigingswapen van de bij tegen de moordende Nosema; voorkom Nosema door veel aanvoer van vers stuifmeel in de nazomer en de herfst".
- Gemeld wordt dat sporen van Amerikaans vuilbroed na 35 jaar nog steeds levenskrachtig zijn.
- Cursus bijenziekten in Oost-Vlaanderen.
- In de Belgische Syndicale Kamer wordt eenparig aangenomen dat in de jaren dat de Vlaamse voorzitter de vergaderingen leidt het Nederlands als voertaal zal gebruikt worden (vergadering van 9 oktober 1966).
- Op 30 oktober 1966 wordt in Gent de "Gentse Imkersvereniging" gesticht.
1967 - Men droomt van een vast secretariaat voor de Vlaamse Imkersbond. .
- Enkele spreuken:
"Als de zeis gaat door het graan, is het honinghalen gedaan"
"Als de bieën huiswaarts vluchten, zit er regen in de luchten" "Gebrekkige inwintering,
dode uitwintering!"
1968 - 18-25 februari: deelname aan landbouwtentoonstelling op de Heysel, stand langs Vlaamse zijde verzorgd door de heer G. Lammerant.
- Zinnebeeld van bieënkorf: -St. Ambrosius, de geleerdheid; St. Bemardus van Clervaux en St. Johannes Chrisostomus, de welsprekendheid.
- In het maandblad van april verschijnt een aprilgrap meldende dat het Ministerie van Volksgezondheid bij de imkers een controlebezoek plant. Veel bieboeren zijn hierop duchtig uit de startblokken geschoten en hebben hun "biekot" eens duchtig opgeruimd.
- Kamiel Heirman uit Kalken wordt 100 jaar en is 90 jaar imker. Zijn lijfspreuk: "Verstoor nooit de harmonie in de bijenkast; ga niet te veel tegen de natuur in, want haar wil buigt men nooit volledig om".
- In aanwezigheid van vele Oost-Vlaamse imkers overhandigt voorzitter Bruylants van de Vlaamse Imkersbond aan de eeuweling een herinneringsmedaille met aan de ene kant het embleem van het maandblad en op de ander zijde een kleine opdracht.
- Koolzaadteelt in Oost-Vlaanderen: 33 ha.
1969 - Sommige wilgensoorten stekken moeilijk, men raadt aan het in turfmolm te proberen.
- Bijengift en zijn werking, een bijdrage van J. Mossevelde, met sprekende getuigenissen.
- 14 september 1969: hulde aan wijlen senator Edmond Leysen, erevoorzitter Vlaamse Imkersbond en viering van het 75-jarig bestaan van de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt.
- 1969 was een goed honingjaar met "ruime opbrengst"

 


Periode 1970 tot 1979

1970 - Europees natuurbeschermingsjaar met op 21 maart voor het eerst een nationale boomplantactie.
- In onze provincie wordt een cursus "Rasveredeling en Koninginneteelt" ingericht.
- De Gentse imkers Reyns en Joliens publiceren de later naar hen genoemde bedrijfsmethode.
27 april: de "Oudenaardse Bieëntelersmaatschappij bekomt de titel Koninklijk.
- Dhr. M. Wils schrijft heel wat bijdragen voor het maandblad van de Vlaamse Imkersbond
1971 - In de VIB wordt een commissie opgericht ter herziening van de statuten.
- De Dadant-Clambikast wordt geprezen als een van de beste kasten.
- Dhr. Lammerant, voorzitter van het Oost-Vlaams verbond, wordt voor een korte periode opgevolgd door dhr. Van Laere, waarna dhr. De Busschere de functie voor langere tijd opneemt.
- Een verzoeningsvergadering om een breuk in de Vlaamse Imkersbond te voorkomen, loopt faliekant af: de afscheuring is een feit.
- Dhr. Van Overmeire van Sint-Amandsberg doet een oproep tot oprichting van een studiekring.
De Limburgse Imkersbond richt een reis in naar de Buckfastabdij van broeder Adam in Engeland. Een aantal Oost-Vlaamse imkers nemen hieraan deel.
- In Ranst heeft een zware vergiftiging van bijen plaats, te wijten aan het onoordeelkundig gebruik van pesticiden in de fruitteelt.
- Het Oost-Vlaams verbond telt 600 leden en in oktober wordt voorzitter De Busschere tot ondervoorzitter van de Vlaamse Imkersbond verkozen.
1972 - De oproep tot oprichting van de studiekring wordt beantwoord door dhr. Louis Podevijn en op 18 maart wordt de kring officieel opgericht met genoemde initiatiefnemer als voorzitter en dhr. Marc De Pauw als secretaris.
- De kersverse Studiekring doet een uitstap naar de koolzaadvelden in Nederland.
- 21 april: massale bijensterfte op het koolzaad te Waterland-Oudeman.
- 21 mei: natuurfoor te Laame. Dhr. G. Jacobs showt een levende bijenbaard.
- Dhr. Robbens ligt aan de basis van een mooie zelfklever.
- juli 1972: een aantal Oost-Vlaamse imkers bezoekt de Veenendaalse bijenmarkt in Nederland.
1973 - België telt 11.000 imkers, met naar schatting 90.000 bijenvolken of 1 kolonie per 3 km2
- Via de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt wordt een gezondheidsdienst opgericht.
- In Kalmthout wordt een bijenteeltmuseum geopend onder de auspiciën van Apimondia.
- Eerste bijenmarkt te Sint-Niklaas ingericht door de Wase Imkersbond.
- Een aantal leden van de studiekring bekwamen zich in de techniek van de kunstmatige inseminatie van moeren.
1974 - Marcel Saelens verzorgt gedurende een jaar het maandpraatje in het maandblad van de VIB.
- Viering van het zestigjarig bestaan van het Oost-Vlaams verbond (1913-1973).
- In het kader van deze viering richt het Oost-Vlaams verbond, in samenwerking met de VIB en de Universiteit van Gent, een driedaags congres in te Gent (18-20 oktober 1974), met o.a. een ontvangst op het stadhuis.
1975 - De inrichters van dit eerste congres ontvangen veel lof voor hun initiatief en de hoop wordt uitgedrukt dat dergelijke congressen mogen worden verdergezet.
- Oost-Vlaams provinciaal redacteur De Winne schrijft een aantal artikels voor het maandblad van de vis.
- December 1975: de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt wordt omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerken.
1976 - Het superhoningjaar van 20e eeuw! Een uitzonderlijk mooie lente wordt gevolgd door een prachtige zomer. Iedereen heeft kilo's honing!
Zelfklever
zelfkleverDe KOIV stelt onderstaande mooie en degelijke zelfklever ter beschikking van de belangstellenden aan de kostprijs van 30 fr. per stuk + 17 fr. portkosten.
- André Blomme uit Zuidervliet, alias Adrien De Winne schrijft in het maandblad van de VIB o.a. een uitgebreid artikel over de wilgen onder het moto "Elk volk zijn wilg". Ook artikels als "Bestuiving van aardbeien en augurken onder glas" zijn aan de orde.
- 12 september 1976: tweede Vlaams congres te Meise. Dhr. Emiel Nyssens ontwerpt te dier gelegenheid een zeshoekig glasraam met bijenteeltmotieven.
- 27 november 1976 is een historische dag voor onze Oost-Vlaamse vereniging: het "Koninklijk Provinciaal Verbond der Oost-Vlaamse Beroepsverenigingen voor Bieëntelers" wordt omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk en dit onder de benaming "Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging", afgekort KOIV.
Dhr. Gaston De Busschere wordt als voorzitter opgevolgd door dhr. Marcel Saelens.
- Het jaar wordt afgesloten met 704 leden.
1977 - In Balegem richt de KOIV voor de eerste maal haar basiscursus bijenteelt in. Er waren 50 inschrijvingen en 23 leerlingen voleindigden de cursus met het behalen van hun diploma.
- 16 oktober: de plaatselijke bond van Sinaai viert zijn vijftigjarig bestaan. Na een eucharistieviering in de kerk van Sinaai, volgt een academische zitting met aansluitend een receptie op het stadhuis van Sint-Niklaas, afgesloten met een gezellig samenzijn.
1978 - Dhr. Adrien De Winne uit Balegem wordt in het hoofdbestuur van de VIB tot secretaris-generaal verkozen.
- In maart 1978 volgt dhr. F. Jacobs uit Scheldewindeke de overleden E.H. Alois Vermeiren op als hoofdredacteur van het maandblad.
- 2 april: eerste bijenmarkt te Gent.
- 9 september: derde Vlaams congres te Antwerpen.
- Goedkeuring van een tewerkstellingsprogramma voor de VIB, dat later het Info- centrum zal worden.
- In gans Vlaanderen treedt de georganiseerde ziektebestrijding in werking.
- Het Bacterievuur vormt een bedreiging voor enkele belangrijke drachtplanten als Cotoneaster en Craetegus.
- Er wordt een cursus voor gevorderden ingericht te Balegem, als vervolg op de cursus voor beginners. Er zijn 22 leerlingen geslaagd.
- 24 september: De Wase Imkersbond viert zijn 65jarig bestaan met een ontvangst op het stadhuis van Sint-Niklaas en afgesloten met een gezellig samenzijn met, ... een heerlijke feestdis.
1979 - Men lanceert het gezegde: Een bij hoort op een bloem, niet eronder!" .
- 10 maart: eerste algemene vergadering van de VIBwerkgroep "Bijenweide" te Mechelen, onder leiding van dhr. E. Nyssens uit Berchem-Antwerpen.
- Deinze: eerste jaarscursus met 34 geslaagden;
- St.-Niklaas: tweedejaarscursus met 32 geslaagden.
- De Vlaamse Imkersbond viert zijn 65-jarig bestaan met een reeks artikelen uit alle Vlaamse provincies.