Geschiedenis KOIV - Periode 1970 tot 1979

Artikelindex

Periode 1970 tot 1979

1970 - Europees natuurbeschermingsjaar met op 21 maart voor het eerst een nationale boomplantactie.
- In onze provincie wordt een cursus "Rasveredeling en Koninginneteelt" ingericht.
- De Gentse imkers Reyns en Joliens publiceren de later naar hen genoemde bedrijfsmethode.
27 april: de "Oudenaardse Bieëntelersmaatschappij bekomt de titel Koninklijk.
- Dhr. M. Wils schrijft heel wat bijdragen voor het maandblad van de Vlaamse Imkersbond
1971 - In de VIB wordt een commissie opgericht ter herziening van de statuten.
- De Dadant-Clambikast wordt geprezen als een van de beste kasten.
- Dhr. Lammerant, voorzitter van het Oost-Vlaams verbond, wordt voor een korte periode opgevolgd door dhr. Van Laere, waarna dhr. De Busschere de functie voor langere tijd opneemt.
- Een verzoeningsvergadering om een breuk in de Vlaamse Imkersbond te voorkomen, loopt faliekant af: de afscheuring is een feit.
- Dhr. Van Overmeire van Sint-Amandsberg doet een oproep tot oprichting van een studiekring.
De Limburgse Imkersbond richt een reis in naar de Buckfastabdij van broeder Adam in Engeland. Een aantal Oost-Vlaamse imkers nemen hieraan deel.
- In Ranst heeft een zware vergiftiging van bijen plaats, te wijten aan het onoordeelkundig gebruik van pesticiden in de fruitteelt.
- Het Oost-Vlaams verbond telt 600 leden en in oktober wordt voorzitter De Busschere tot ondervoorzitter van de Vlaamse Imkersbond verkozen.
1972 - De oproep tot oprichting van de studiekring wordt beantwoord door dhr. Louis Podevijn en op 18 maart wordt de kring officieel opgericht met genoemde initiatiefnemer als voorzitter en dhr. Marc De Pauw als secretaris.
- De kersverse Studiekring doet een uitstap naar de koolzaadvelden in Nederland.
- 21 april: massale bijensterfte op het koolzaad te Waterland-Oudeman.
- 21 mei: natuurfoor te Laame. Dhr. G. Jacobs showt een levende bijenbaard.
- Dhr. Robbens ligt aan de basis van een mooie zelfklever.
- juli 1972: een aantal Oost-Vlaamse imkers bezoekt de Veenendaalse bijenmarkt in Nederland.
1973 - België telt 11.000 imkers, met naar schatting 90.000 bijenvolken of 1 kolonie per 3 km2
- Via de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt wordt een gezondheidsdienst opgericht.
- In Kalmthout wordt een bijenteeltmuseum geopend onder de auspiciën van Apimondia.
- Eerste bijenmarkt te Sint-Niklaas ingericht door de Wase Imkersbond.
- Een aantal leden van de studiekring bekwamen zich in de techniek van de kunstmatige inseminatie van moeren.
1974 - Marcel Saelens verzorgt gedurende een jaar het maandpraatje in het maandblad van de VIB.
- Viering van het zestigjarig bestaan van het Oost-Vlaams verbond (1913-1973).
- In het kader van deze viering richt het Oost-Vlaams verbond, in samenwerking met de VIB en de Universiteit van Gent, een driedaags congres in te Gent (18-20 oktober 1974), met o.a. een ontvangst op het stadhuis.
1975 - De inrichters van dit eerste congres ontvangen veel lof voor hun initiatief en de hoop wordt uitgedrukt dat dergelijke congressen mogen worden verdergezet.
- Oost-Vlaams provinciaal redacteur De Winne schrijft een aantal artikels voor het maandblad van de vis.
- December 1975: de Belgische Syndicale Kamer voor Bijenteelt wordt omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerken.
1976 - Het superhoningjaar van 20e eeuw! Een uitzonderlijk mooie lente wordt gevolgd door een prachtige zomer. Iedereen heeft kilo's honing!
Zelfklever
zelfkleverDe KOIV stelt onderstaande mooie en degelijke zelfklever ter beschikking van de belangstellenden aan de kostprijs van 30 fr. per stuk + 17 fr. portkosten.
- André Blomme uit Zuidervliet, alias Adrien De Winne schrijft in het maandblad van de VIB o.a. een uitgebreid artikel over de wilgen onder het moto "Elk volk zijn wilg". Ook artikels als "Bestuiving van aardbeien en augurken onder glas" zijn aan de orde.
- 12 september 1976: tweede Vlaams congres te Meise. Dhr. Emiel Nyssens ontwerpt te dier gelegenheid een zeshoekig glasraam met bijenteeltmotieven.
- 27 november 1976 is een historische dag voor onze Oost-Vlaamse vereniging: het "Koninklijk Provinciaal Verbond der Oost-Vlaamse Beroepsverenigingen voor Bieëntelers" wordt omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk en dit onder de benaming "Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging", afgekort KOIV.
Dhr. Gaston De Busschere wordt als voorzitter opgevolgd door dhr. Marcel Saelens.
- Het jaar wordt afgesloten met 704 leden.
1977 - In Balegem richt de KOIV voor de eerste maal haar basiscursus bijenteelt in. Er waren 50 inschrijvingen en 23 leerlingen voleindigden de cursus met het behalen van hun diploma.
- 16 oktober: de plaatselijke bond van Sinaai viert zijn vijftigjarig bestaan. Na een eucharistieviering in de kerk van Sinaai, volgt een academische zitting met aansluitend een receptie op het stadhuis van Sint-Niklaas, afgesloten met een gezellig samenzijn.
1978 - Dhr. Adrien De Winne uit Balegem wordt in het hoofdbestuur van de VIB tot secretaris-generaal verkozen.
- In maart 1978 volgt dhr. F. Jacobs uit Scheldewindeke de overleden E.H. Alois Vermeiren op als hoofdredacteur van het maandblad.
- 2 april: eerste bijenmarkt te Gent.
- 9 september: derde Vlaams congres te Antwerpen.
- Goedkeuring van een tewerkstellingsprogramma voor de VIB, dat later het Info- centrum zal worden.
- In gans Vlaanderen treedt de georganiseerde ziektebestrijding in werking.
- Het Bacterievuur vormt een bedreiging voor enkele belangrijke drachtplanten als Cotoneaster en Craetegus.
- Er wordt een cursus voor gevorderden ingericht te Balegem, als vervolg op de cursus voor beginners. Er zijn 22 leerlingen geslaagd.
- 24 september: De Wase Imkersbond viert zijn 65jarig bestaan met een ontvangst op het stadhuis van Sint-Niklaas en afgesloten met een gezellig samenzijn met, ... een heerlijke feestdis.
1979 - Men lanceert het gezegde: Een bij hoort op een bloem, niet eronder!" .
- 10 maart: eerste algemene vergadering van de VIBwerkgroep "Bijenweide" te Mechelen, onder leiding van dhr. E. Nyssens uit Berchem-Antwerpen.
- Deinze: eerste jaarscursus met 34 geslaagden;
- St.-Niklaas: tweedejaarscursus met 32 geslaagden.
- De Vlaamse Imkersbond viert zijn 65-jarig bestaan met een reeks artikelen uit alle Vlaamse provincies.