Geschiedenis KOIV - Periode 1920 tot 1929

Artikelindex

Periode 1920 tot 1929

geschiedenis 19201920. De Vlaamschen Bieënbond heeft een maandblad dat thans op 5.500 exemplaren wordt gedrukt. Er worden lessen gegeven te Denderwindeke "tot het behalen van een diploma van 1e en 2e graad" en er zijn 64 lesvolgers.
Op 19 oktober 1921 overlijdt August Luwaert, schatbewaarder - medestichter van de Oostvlaamschen Bond.
1922. In Oost-Vlaanderen zijn volgende afdelingen actief: Geraardsbergen, Aalst, Haeltert, Somerghem, Lovendegem, Drongen, Deinze, Aspelare, Sotteghem, Ronse, Oudenaerde, Lemberge, Gavere, Ertvelde, Oost-Eecloo, Evergem, Ninove, Lochristi en Gent.
VIIIe Jaargang Februari 1922 Nr 2
oplage : 5,500 exemplaren
5 personen verkrijgen het Getuigschrift 1e graad na het volgen van de lessen te Denderwindeke
VAN HOUTM Charles, handelaar, Roosdaal; VAN LANGENHOVE Emiel, schoolhoofd, Denderleeuw; VAN WILDER Cesar, geneesheer, Denderwindeke; DE CORTE Prudent, schoolhoofd, Burst; MUSSCHE Remy, fabrikant, Lovendegem;
SCHEERLINCK Irma, Ninove, VAN LANGENHOVE Bertha, Denderleeuw.
6 personen bekomen het Getuigschrift 2e graad:
BUGGENHOUT Maurits, postbediende, Lebbeke; VAN DRIESSCHE Emile, Denderleeuw, DE DIER Cyrile, bediende, Okegem; DE VOS Alois koster, Sint-Martens-Lierde; KESTENS Charles, fruitkweker, Liefferinge; COSYNS Alfons, hoenderkweker, Denderwindeke.
Nu nog een tweede schooljaar en men kan het diploma van lesgever verwerven! Dit alles met een eresaluut aan de dames die toen de lessen bieënteelt volgden "Als de vrouwe mede doet, krijgt de zake vaste voet!"
1923. Het maandblad kost 3,50 Fr en voor wie er aan twijfelt, er is niets nieuw onder de zon: er wordt gesakkerd omdat het maandblad te laat besteld wordt; een oud zeer dus!
De Denderbie heeft reeds een uitleendienst voor "werktuigen" en boeken en er is reeds sprake van de Nosema-ziekte.
1924. In Oost-Vlaanderen worden vijf nieuwe afdelingen opgericht: Deurle, Lokeren, Oordegem, Sint-Laureins en Sint-Niklaas.
De Belgische Syndicale Kamer voor Bieënteelt richt een nationale loterij in: een biljet kost 1 Fr, een boekje 5 Fr Er zijn voor 175.000 Fr prijzen en de hoofdprijs bedraagt 50.000 frank.
Verslag van de Vlaamschen Bieënbond te Brussel van 30 maart 1924 het is wenselijk te onderzoeken of men niet kan overgaan tot een gezamenlijke aankoop van suiker.
In het Oostvlaams verbond wordt dhr. D'HAENENS M. uit Lembeke tot ondervoorzitter verkozen.
1925. Het KOLB-toestel om heidehoning te slingeren komt op de markt.
De samenaankoop van suiker zal gebeuren via de Boerenbond, aldus een beslissing van de Vlaamschen Bieënbond, van 17 mei 1 9 2 5.
De "Hofbouwtentoonstelling" te Brussel van 23 tot 25 mei 1925 krijgt het bezoek van Koning Albert, die ook heel wat bewondering opbrengt voor de stand van de bijenteelt.
De prijs van de honing in 1925: 12 tot 13 frank per kilo.
1926. De Vlaamschen Bieënbond stelt zijn "standregelen" op en voor het eerst verschijnen in het maandblad artikels van de heer Octaaf DUMOULIN uit Melle. 1926 was een slecht honingjaar!
1927. Het lidgeld wordt vastgesteld op 9 frank, waarvan 5 Fr voor het maandblad, 2 fr. per Bieënhalle voor verzekering, 1 fr. voor bestuurskosten en 1 fr. voor het provinciaal verbond.
Om zwermen te vangen neemt men een oude rieten mand (wissenmand, paardemand), schuin ophangen aan een stok en in de mand een laagje eike- of lindeschors aanbrengen. Volgens de schrijver een onfeilbaar middel om zwermen te lol<ken en ze gemakkelijk te vangen.
De heren Jozef BRACKE uit Exaerde en Camiel HEIRMAN uit Kalken zijn nieuwe medewerkers aan het maandblad.
1928. Het was het jaar van de reuzenopbrengsten. Dhr. Octaaf Dumoulin heeft een aantal kasten die 35 tot 40 kilo opbrengen.
De Vlaamsche Bieënbond in vergadering te Brussel stelt zich vragen omtrent de honingverkoop. Men ziet een oplossing in de stichting van een coöperatieve vennootschap. Voorlopig is het nog afwachten wat de provinciale bonden het volgend jaar zullen voorstellen.
1929. In een artikel in een buitenlands tijdschrift behandeld de Amerikaan Dr. WATSON de kunstmatige inseminatie van moeren. Inderdaad meer den zestig jaar geleden.
Van 6 tot 15 juli 1929 wordt in het groot Hotel aan de Dierentuinlaan (in de nabijheid van het Zuidstation) een grote bieëntentoonstelling ingericht. Hieraan is een prijskamp verbonden met 1.000 frank aan prijzen. De eerste prijzen worden weggekaapt door 0. Dumoulin en K. Heirman.